مرور تگ ها

OWASP

OWASP Broken Web Applications Project

یادداشت های منتشر شده برای پروژه امنیت برنامه باز وب (OWASP) Broken Project Applications Project ، مجموعه ای از وب آسیب پذیر برنامه هایی که در یک ماشین مجازی با فرمت VMware توزیع می شوند سازگار با محصولات VMware بدون هزینه و تجاری آنها. اطلاعات بیشتر در مورد پروژه را می توان در اینجا یافت
ادامه و دانلود ...