مرور تگ ها

شبیه سازی دستگاه های

Modbus Slave v8.1.1.1923 x86/x64 – نرم افزار شبیه سازی دستگاه های Slave

تکنولوژی Master/slave (ارباب/برده) نوعی طرح ارتباطی است که در آن یک دستگاه (یا فرایند) بعنوان  Master بر روی یک یا چند دستگاه (یا همان Slaveها) کنترل دارد. بطورکلی در بعضی از سیستم‌ها یک Master (ارباب) از میان یک گروه از دستگاه‌ها برگزیده می‌شود و بقیهٔ دستگاه‌ها در نقش Slave (برده) کار می‌کنند.
ادامه و دانلود ...