مرور تگ ها

بررسی خنک کننده سیستم

FurMark 1.34 تست عملکرد و پایداری کارت گرافیک

FurMarkنرم افزار رایگانی که به منظور تست عملکرد و پایداری کارت ویدئویی طراحی شده. هدف Furmark کمک به کاربر در فراهم آوردن سخت ترین شرایط برای کارت گرافیک و تست پایداری آن است تا برای اجرای بازی های جدید و سنگین کارت گرافیک رایانه خود را محک بزنید، Furmark قادر به قرار دادن فشار و بار زیاد بر روی…
ادامه و دانلود ...