گاهی لازم است فعالیت هایی که توسط یک کاربر در سیستم صورت می پذیرد را ثبت و ضبط کنیم. فعالیت هایی که گاهی می توانند کمک کنند تا بتوان فهمید برای مثال دلایل خرابی سیستم چیست و کاربر در آن لحظه چه فعالیتی را صورت داده است. PC Agent نام نرم افزاریست که فعالیت ها را به صورت های مختلف ثبت می کند و به راحتی می توان اطلاعات کاملی از آن ها به دست آورد.
ثبت پسوردهای تایپ شده ، کلیه عملکردهای کاربر ، ثبت به صورت کدشده برای امنیت بالاتر ، فشرده سازی برای کاهش فضای مصرفی ، سهولت در بهره گیری از نرم افزار ، عدم متوجه شدن کاربر پشت سیستم از باز بودن نرم افزار و … از مهم ترین خصوصیاتی هستند که این ابزار در اختیار کاربرانش قرار می دهد.