اگر شما نیز اسناد موردنیاز خود را با کامپیوتر بررسی و یا ایجاد و ویرایش می کنید ممکن است با این مشکل مواجه شده باشید که در میان اسناد ظاهرا مشابه و یا تکراری دچار سردرگمی شوید. از آن جایی که بررسی و مقایسه کلمه به کلمه و خط به خط اسناد کاری زمانبر و طاقت فرساست، می توان برای انجام این کار از نرم افزارهایی که در برای مقایسه فایل ها ارائه شده اند استفاده کنید. (بیشتر…)